Bekæmpelse af invasive arter

Bekæmpelse af invasive arter samt birketræer

I dag er den danske flora truet af invasive arter mere end nogensinde. Hvis du har problemer med invasive arter i et naturområde, så kan Bruun Bjørn hjælpe dig med sin ekspertise indenfor dette felt.

Få hjælp til bekæmpelse af invasive arter

Bekæmpelsen af invasive plantearter kan være en lang og meget tidskrævende proces. Det kan virke fuldstændig uoverskueligt, at komme i gang med at skulle bekæmpe invasive arter i naturen, for hvilke planter er en invasiv art, og hvordan skal den enkelte art bekæmpes?

Bruun Bjørn hjælper dig gerne med at identificere de invasive arter, der kan befinde sig i dit naturområde. Efterfølgende kan jeg fjerne de invasive arter efter alle kunstens regler med min professionelle tilgang til problemet. Derudover bortskaffer jeg naturligvis også de invasive arter, som bliver fjernet fra naturområdet efter din kommunes anvisninger. Du kan altså trygt overlade bekæmpelsen af invasive arter til mig.

BEKÆMPELSE AF INVASIVE ARTER

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er de planter, som ikke er en hjemmehørende art, der truer den danske floras mangfoldighed. De invasive arter er blevet introduceret til den danske flora ved, at de er blevet indført på den ene eller anden måde med hjælp fra mennesket.

Invasive arter spreder sig uhæmmet og kvæler samt fortrænger vores hjemmehørende plantearter, og derved det dyreliv, der lever i den danske naturs oprindelige vegetation. Bruun Bjørn kan hjælpe dig med at genoprette naturen, så den igen får optimale forhold uden invasive arter.

Hvordan bekæmpes invasive arter?

Hvordan bekæmpelsen af invasive arter foregår, kommer an på hvilken art det er samt udbredelsesstedet. Almindeligvis bliver der brugt slåning, opgravning eller sprøjtning for at komme invasive arter til livs.

Hvis det er birketræer, der skal bekæmpes, så er fældning under jordhøjde den mest almindelige form for bekæmpelse. Du er velkommen til at give Bruun Bjørn et kald for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at bekæmpe invasive arter i naturen.

Hvilke arter er invasive?

I Danmark er der en lang liste med registrerede invasive arter. Nogle er mere kendte arter end andre. Hvis du har nogle af følgende invasive arter i et naturområde, så er det vigtigt, at du får bugt med dem:

  • Bjørneklo
  • Rynket rose (Hybenrose)
  • Gyvel
  • Kæmpebalsamin
  • Gul kæmpekalla
  • Glansbladet hæg
  • Gyldenris
  • Japansk pileurt

Bruun Bjørn har stor erfaring med at bekæmpe disse invasive arter, hvorfor du trygt kan henvende dig til mig. Sammen laver vi et naturgenopretningsprojekt, der passer til dit naturområde eller din skov.

Kontakt mig gerne via telefon eller kontaktformular

Jeg tilbyder gerne min ekspertise, hvis du ønsker yderligere information eller har spørgsmål til bekæmpelse af invasive arter i et naturområde eller en skov. Jeg rådgiver dig også gerne, hvis du har brug for andre former for arbejde såsom træfældning, opmåling af træ, opsætning af vildthegn, skovarbejde m.m.

Hvis du ønsker rådgivning, har spørgsmål eller har brug for et uforpligtende tilbud, så er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen eller ringe på telefonnummer 20 15 83 09. Jeg kan træffes alle dage i tidsrummet 07:00 – 18:00.